Obecność Listeria monocytogenes

Analiza wykonywana zgodnie z normą: 

PN-EN ISO 11290-1:1999+A1:2005  Mikrobiologia żywności i pasz – Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Listeria monocytogenes. Metoda wykrywania obecności.

Zasada metody

Metoda hodowlana z testami biochemicznymi

Opis metody

Wykrywanie obecności Listeria monocytogenes odbywa się w następujących etapach:

– wstępne namnażanie w selektywnej pożywce płynnej z obniżoną zawartością czynników selektywnie hamujących

– wtórne namnażanie w selektywnej pożywce płynnej z pełnym stężeniem czynników selektywnie hamujących

– przesiewy i identyfikacja

– testy potwierdzające

Jednostka /jednostki :

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdza się obecność lub nieobecność Listeria monocytogenes w określonej masie (w gramach) lub objętości (w mililitrach) badanej próbki lub na badanej powierzchni próbki środowiskowej (wymazu).

Analizowane matryce:

– żywność i pasze dla zwierząt

– próbki środowiskowe z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością

Ilość próbki potrzebna do badań:

Optymalna 100 g  lub 100 ml, minimalna 30 g lub 30 ml.

Akredytacja metody

Metoda akredytowana w zakresie: 

– mleka i produktów mleczarskich

– próbek środowiskowych (wymazów)