INSTYTUT INNOWACJI PRZEMYSŁU MLECZARSKEGO Sp. z o.o. – Centrum Badawczo Rozwojowe

Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o. jest podmiotem prywatnym, którego założycielem i właścicielem jest Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” w Grajewie.

Działalność Instytutu polega na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, wykonywaniu ekspertyz z dziedziny mleczarstwa oraz wykonywaniu profesjonalnych analiz laboratoryjnych dla przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego oraz podmiotów kooperujących z przemysłem mleczarskim.

Decyzją Ministra Gospodarki z dnia 16 września 2015 r. Instytut otrzymał status Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR).

Działalność badawczo-rozwojowa Instytutu realizowana jest w obszarach: projektowania i opracowywania nowych innowacyjnych, prozdrowotnych i funkcjonalnych produktów mlecznych, prac badawczo-rozwojowych służących poprawianiu jakości i bezpieczeństwa
produktów mlecznych. Instytut prowadzi również prace nad ulepszaniem cech funkcjonalnych istniejących produktów mlecznych.

Ważnym obszarem działalności jest opracowywanie nowych i doskonalenie istniejących procesów technologicznych. Ten obszar działalności realizowany jest w nowoczesnym Zakładzie Pilotowym, w którym pracuje się również nad wdrożeniami do przemysłu
mleczarskiego opracowanych rozwiązań własnych oraz będących wynikiem współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

W swojej działalności Instytut prowadzi również prace badawczo-rozwojowe w zakresie innowacyjnych opakowań dla przemysłu mleczarskiego, których funkcjonalność i skład pozwoli na poprawienie jakości i trwałości wyrobów pakowanych oraz pozwoli na
wykorzystanie produktów ubocznych z przetwarzania mleka do ich wytwarzania.

Istotnym obszarem działalności Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o. są prace Laboratorium Badawczego w zakresie analizy mleka i przetworów mlecznych.

Laboratorium Badawcze IIPM, posiada Certyfikat Akredytacji PCA nr 1447 i specjalizuje się w wykonywaniu analiz mleka i produktów mleczarskich. Większość analiz wykonywanych jest według Norm Międzynarodowych ISO/IDF, z których dużą część stanowią metody
odniesienia.

Pracownicy Laboratorium Badawczego udzielają wsparcia merytorycznego oraz aplikacyjnego laboratoriom przemysłowym w zakresie analiz mleka i jego przetworów poprzez prowadzenie warsztatów, szkoleń i konsultacji.

Instytut aktywnie uczestniczy w procesie normalizacji metod badawczych mleka i produktów mlecznych na szczeblu międzynarodowym i krajowym.