EKSPERTYZY, OPRACOWANIA I OPINIE

Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o. realizuje dla zleceniodawców prace z  zakresu jakości produktów, procesów technologicznych oraz poprawności działania urządzeń technologicznych. Wymienione prace oraz prace związane z rozwiązywaniem bieżących problemów w zakładach produkcyjnych opracowywane są w formie ekspertyz, opracowań dla przemysłu
oraz opinii Instytutu.

Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o. jako jednostka posiadająca status Centrum Badawczo Rozwojowego jest uprawniona do wydawania opinii o innowacyjności.

Podmioty zainteresowane tymi usługami proszone są o kontakt z kierownictwem Instytutu.