Laboratorium Badań Mikrobiologicznych – wykaz analiz

Lp.

Badana cecha właściwość

Metoda badania

Akredytacja

1

Obecność pałeczek z rodzaju Salmonella spp.

PN-EN ISO 6579-1:2017-04

TAK

2

Obecność DNA Salmonella

PB-LBM-31.00

wyd. nr 01, z dn. 15.01.2018

TAK

3

Obecność Listeria monocytogenes

PN-EN ISO 11290-1:2017-07

TAK

4

Obecność DNA Listeria monocytogenes

PB-LBM-32.00

wyd. nr 01, z dn. 15.01.2018

TAK

5

Obecność DNA Listeria sp

PB-LBM-33.00

wyd. nr 01, z dn. 15.01.2018

TAK

6

Liczba bakterii Listeria monocytogenes

PN-EN ISO 11290-2:2017-07

TAK

7

Liczba Enterobacteriaceae

PN-EN ISO 21528-2:2017-08

TAK

8

NPL Enterobacteriaceae

PN-EN ISO 21528-1:2017-08

9

Obecność Enterobacteriaceae

PN-EN ISO 21528-1:2017-08

TAK

10

Liczba β-glukoronidazo dodatnich Escherichia coli

PN-ISO 16649-2:2004

TAK

11

NPL Escherichia coli

PN-ISO 7251:2006

12

Obecność bakterii Escherichia coli

PN-ISO 7251:2006

TAK

13

Liczba gronkowców koagulazo- dodatnich  (Staphylococcus aureus i innych gatunków)

PN-EN ISO 6888-2:2001+A1:2004

TAK

14

NPL gronkowców koagulazo- dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków)

PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005

15

Obecność gronkowców koagulazo- dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków)

PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005

17

Liczba bakterii z grupy coli

PN-ISO 4832:2007

TAK

18

NPL bakterii z grupy coli

PN-ISO 4831:2007

19

Obecność bakterii z grupy coli

PN-ISO 4831:2007

TAK

20

Ogólna liczba drobnoustrojów

PN-EN ISO 4833-1:2013-12

TAK

21

Ogólna liczba drobnoustrojów

PN-EN ISO 4833-2:2013-12

22

Liczba drożdży i/lub pleśni

PB-LBM-18.00

wyd. nr 01, z dn. 01.03.2012

23

Liczba drożdży i/lub pleśni

PN-ISO 6611:2007

IDF 94:2004

TAK

24

Liczba drożdży i pleśni w produktach o aktywności wody <=0,95

PN-ISO 21527-2:2009

25

Liczba drożdży i pleśni w produktach o aktywności wody >0,95

PN-ISO 21527-1:2009

26

Liczba drobnoustrojów psychrotrofowych

PN-ISO 17410:2004

27

Liczba drobnoustrojów psychrotrofowych

ISO 6730:2005

IDF 101:2005

28

Przybliżona liczba drobnoustrojów psychrotrofowych

PN-ISO 8552:2008

ISO 8552:2004

IDF 132:2004

29

Liczba drobnoustrojów tlenowych termofilnych

PN-A-86034-05:1993

30

Liczba przetrwalników bakterii tlenowych mezofilnych i termofilnych

PB-LBM-06.00

wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019

31

Liczba bakterii ciepłoopornych

PB-LBM-19.00

wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019

32

Liczba bakterii niepochodzących z zakwasu

PB-LBM-23.00

wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019

33

Liczba bakterii niepochodzących z zakwasu

ISO 13559:2002

IDF 153:2002

34

NPL beztlenowych przetrwalnikujących form bakterii fermentacji masłowej

PB-LBM-25.00

wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019

35

Liczba mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej

PN-ISO 15214:2002

36

Liczba bakterii z rodzaju Bifidobacterium

PN-ISO 29981:2012

ISO 29981:2010

IDF 220:2010

37

Liczba bakterii Lactobacillus casei

PB-LBM-03.00

wyd. nr 01, z dn. 01.03.2012

38

Liczba bakterii z rodzaju Lactobacillus

PB-LBM-02.00

wyd. nr 01, z dn. 01.03.2012

39

Liczba bakterii Lactobacillus acidophilus

PN-ISO 20128:2012

ISO 20128:2006

IDF 192:2006

40

Liczba charakterystycznych drobnoustrojów

PN-ISO 7889:2007/Ap1:2007

IDF 117:2003

41

Identyfikacja charakterystycznych drobnoustrojów

ISO 9232:2003

IDF 146:2003

42

Liczba bakterii z rodzaju Propionibacterium

PB-LBM-26.00 wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019

43

Liczba bakterii kwasu mlekowego fermentujących cytryniany

ISO 17792:2006

IDF 180:2006

44

Liczba bakterii z rodzaju Leuconostoc

ISO 17792:2006

IDF 180:2006

45

Liczba bakterii z rodzaju Lactococcus

PB-LBM-35.00

wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019

46

Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus

PN-EN ISO 7932:2005

47

Liczba Clostridium perfingens

PN-EN ISO 7937:2005

48

Liczba beztlenowych bakterii redukujących siarczyny

PN-ISO 15213:2005

49

Liczba enterokoków

PN-A-86034-10-1993

50

Obecność bakterii proteolitycznych

PB-LBM-17.00

wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019

51

Liczba bakterii lipolitycznych

PB-LBM-28.00

wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019

52

Liczba bakterii fermentujących i niefermentujących laktozę

PB-LBM-27.00 wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019

53

Ogólna liczba kolonii na agarze odżywczym

PN-EN ISO 6222:2004

54

Liczba bakterii z rodzaju Pseudomonas

ISO/TS 11059:2009

IDF/RM 225:2009

55

Obecność bakterii Pseudomonas aeruginosa

PN-EN ISO 16266:2009

56

Liczba bakterii Pseudomonas aeruginosa

PN-EN ISO 16266:2009

57

Liczba przypuszczalnych bakterii Pseudomonas sp.

PB-LBM-07.00

wyd. nr 01, z dn. 01.03.2012

58

Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii z rodzaju Legionella

PN-ISO 11731-2:2006

59

Liczba bakterii Escherichia coli i bakterii grup coli

PN-EN ISO 9308-1:2014-12

60

Obecność Cronobacter spp

PN-EN ISO 22964:2017-06

61

Obecność DNA Cronobacter

PB-LBM-37.00

wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019

62

Identyfikacja mikroorganizmów

PB-LBM-22.00

wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019

63

Obecność bakteriofagów

PB-LBM-08.00

wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019

64

Liczba komórek somatycznych

ISO 13366-1:2008

IDF 148-1:2008

65

Aktywność podpuszczki cielęcej/wołowej

ISO 11815:2007

IDF 157:2007

66

Aktywność koagulantów pochodzenia mikrobiologicznego

ISO 15174:2002

IDF 176:2002

67

Aktywność szczepionki

PB-LBM-36.00

wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019