Wykaz analiz

Lista A

Zawiera metody badawcze,  dla którym Laboratorium spełnia wszystkie wymagania normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w tym wskazano metody dla których Laboratorium posiada potwierdzone kompetencje zgodnie z Zakresem Akredytacji Nr 1447.

Lp. Badana cecha / właściwość Metoda badania Akredytacja
1 Obecność pałeczek z rodzaju Salmonella spp.

PN-EN ISO 6579-1:2017-04

TAK

2 Obecność DNA Salmonella

PB-LBM-31.00
Wyd. nr 02, z dn. 27.05.2019

TAK
3 Obecność Listeria monocytogenes

PN-EN ISO 11290-1:2017-07

TAK

4

Obecność DNA Listeria monocytogenes

PB-LBM-32.00
Wyd. nr 02, z dn. 27.05.2019

TAK
5 Obecność DNA Listeria spp

PB-LBM-33.00
Wyd. nr 02, z dn. 27.05.2019

TAK

6 Liczba bakterii Listeria monocytogenes PN-EN ISO 11290-2:2017-07 TAK
7 Liczba Enterobacteriaceae PN-ISO 21528-2:2017-08 TAK
8 NPL Enterobacteriaceae PN-ISO 21528-1:2005
9 Obecność Enterobacteriaceae PN-ISO 21528-1:2017-08 TAK
10 Liczba β-glukoronidazo dodatnich Escherichia coli PN-ISO 16649-2:2004 TAK
11 NPL Escherichia coli PN-ISO 7251:2006
12 Obecność bakterii Escherichia coli PN-ISO 7251:2006 TAK
13 Liczba gronkowców koagulazo- dodatnich  (Staphylococcus aureus i innych gatunków) PN-EN ISO 6888-2:2001+A1:2004 TAK
14 NPL gronkowców koagulazo- dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005
15 Obecność gronkowców koagulazo- dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005 TAK
16 Liczba bakterii z grupy coli PN-ISO 4832:2007 TAK
17 NPL bakterii z grupy coli PN-ISO 4831:2007
18 Obecność bakterii z grupy coli PN-ISO 4831:2007 TAK
19 Ogólna liczba drobnoustrojów PN-EN ISO 4833-1:2013-12 TAK
20 Ogólna liczba drobnoustrojów PN-EN ISO 4833-2:2013-12
21 Liczba drożdży i/lub pleśni PB-LBM-18.00
Wyd. nr 02, z dn. 27.05.2019
22 Liczba drożdży i/lub pleśni PN-ISO 6611:2007
IDF 94:2004
TAK
23 Liczba drożdży i pleśni w produktach o aktywności wody <=0,95 PN-ISO 21527-2:2009
24 Liczba drożdży i pleśni w produktach o aktywności wody >0,95 PN-ISO 21527-1:2009
25 Liczba drobnoustrojów psychrotrofowych ISO 6730:2005
IDF 101:2005
26 Przybliżona liczba drobnoustrojów psychrotrofowych PN-ISO 8552:2008
ISO 8552:2004
IDF 132:2004
27 Liczba drobnoustrojów tlenowych termofilnych PN-A-86034-05:1993
28 Liczba przetrwalników bakterii tlenowych mezofilnych i termofilnych PB-LBM-06.00
wyd. nr 02, z dn. 27.05.2019
29 Liczba bakterii ciepłoopornych PB-LBM-19.00
Wyd. nr 02, z dn. 27.05.2019
30 NPL beztlenowych przetrwalnikujących form bakterii fermentacji masłowej PB-LBM-25.00
Wyd. nr 02, z dn. 27.05.2019
31 Liczba mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej PN-ISO 15214:2002 TAK
27 Liczba bakterii z rodzaju Bifidobacterium PN-ISO 29981:2012
ISO 29981:2010
IDF 220:2010
28 Liczba bakterii Lactobacillus casei PB-LBM-03.00
Wyd. nr 02, z dn. 27.05.2019
29 Liczba bakterii z rodzaju Lactobacillus PB-LBM-02.00
Wyd. nr 02, z dn. 27.05.2019
30 Liczba bakterii Lactobacillus acidophilus PN-ISO 20128:2012
ISO 20128:2006
IDF 192:2006
31 Liczba charakterystycznych drobnoustrojów PN-ISO 7889:2007/Ap1:2007
IDF 117:2003
32 Identyfikacja charakterystycznych drobnoustrojów ISO 9232:2003
IDF 146:2003
33 Liczba bakterii z rodzaju Propionibacterium PB-LBM-26.00
Wyd. 02, z dn. 27.05.2019
34 Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus PN-EN ISO 7932:2005
35 Liczba Clostridium perfingens PN-EN ISO 7937:2005
36 Liczba beztlenowych bakterii redukujących siarczyny PN-ISO 15213:2005
37 Liczba enterokoków PN-A-86034-10-1993
38 Ogólna liczba kolonii na agarze odżywczym PN-EN ISO 6222:2004
39 Liczba bakterii Escherichia coli i bakterii grup coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12
40 Obecność przypuszczalnych Cronobacter spp. PN-EN ISO 22964:2017-06
41 Obecność DNA Cronobacter spp. PB-LBM-37.00
Wyd. nr 02, z dn. 27.05.2019
TAK

Lista B

Przedstawia pozostałe metody badawcze realizowane w Laboratorium. Są to metody wykonywane na życzenie Klientów, zapewniające zaspokojenie ich specyficznych potrzeb, jednak specyfika tych metod nie pozwala na spełnienie wszystkich wymagań normy.

Lp. Badana cecha właściwość Metoda badania
1 Liczba bakterii niepochodzących z zakwasu PB-LBM-23.00
Wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019
2 Liczba bakterii niepochodzących z zakwasu ISO 13559:2002
IDF 153:2002
3 Obecność bakterii proteolitycznych PB-LBM-17.00
Wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019
4 Liczba bakterii lipolitycznych PB-LBM-28.00
Wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019
5 Liczba bakterii fermentujących i niefermentujących laktozę PB-LBM-27.00
Wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019
6 Liczba drobnoustrojów psychrotrofowych PN-ISO 17410:2004
7 Liczba bakterii z rodzaju Pseudomonas ISO/TS 11059:2009
IDF/RM 225:2009
8 Obecność bakterii Pseudomonas aeruginosa PN-EN ISO 16266:2009
9 Liczba bakterii Pseudomonas aeruginosa PN-EN ISO 16266:2009
10 Liczba przypuszczalnych bakterii Pseudomonas sp. PB-LBM-07.00
Wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019
11 Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii z rodzaju Legionella PN-ISO 11731-2:2006
10 Identyfikacja mikroorganizmów PB-LBM-22.00
Wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019
11 Obecność bakteriofagów PB-LBM-08.00
Wyd.nr 02, z dn. 27.03.2019
12 Liczba komórek somatycznych ISO 13366-1:2008
IDF 148-1:2008
13 Aktywność podpuszczki cielęcej/wołowej ISO 11815:2007
IDF 157:2007
14 Aktywność koagulantów pochodzenia mikrobiologicznego ISO 15174:2002
IDF 176:2002
15 Aktywność szczepionki PB-LBM-36.00
Wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019