Laboratorium Badawcze Instytutu oferuje wykonanie analiz laboratoryjnych w zakresie:

  • fizykochemicznego badania mleka i przetworów mleczarskich;
  • mikrobiologicznego badania żywności, pasz, opakowań oraz próbek środowiskowych;
  • fizykochemicznego badania wód, ścieków i osadów ściekowych;
  • badania materiałów opakowaniowych i opakowań;
  • analiza obecności RNA SARS-CoV-2 w produktach mlecznych oraz w wymazach z opakowań produktów spożywczych;
Laboratorium Badawcze Instytutu jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji i posiada certyfikat akredytacji nr AB 1447. Aktualny zakres akredytacji. Laboratorium Badawcze zostało również zatwierdzone przez Głównego Lekarza Weterynarii, jako laboratorium urzędowe zgodnie z ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (z późn. zm.) w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego (mleka i produktów mleczarskich), w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

Analizy wykonywane są w oparciu o obowiązujące normy metodyczne, własne procedury badawcze oraz kryteria aktualnych rozporządzeń krajowych i Komisji Europejskiej, a także metodami uwzględniającymi indywidualne wymagania zleceniodawców.

Naszym klientom oferujemy również wykonywanie analiz mleka i produktów mleczarskich według standardów Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej FIL/IDF, a w przypadku przetworów mleczarskich w proszku według Bulletin W-16 i Bulletin nr 916 American Dairy Products Institute (ADPI).

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
Tel.  89 741 96 33
e-mail: laboratorium@iipm.pl
ul. Kormoranów 1, 11-700 Mrągowo

Dyrektor ds. Badań
Mariusz Śliwiński
Tel. 89 741 96 35
e-mail: mariusz.sliwinski@iipm.pl