Rada Naukowa jest statutowym organem inicjującym,  opiniodawczym i doradczym Prezesa Instytutu
w zakresie działalności badawczo – rozwojowej.

Prace Rady Naukowej Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o., koncentrują się
na skutecznym prowadzeniu strategicznie ukierunkowanych badań z obszaru łańcucha żywnościowego,
a w szczególności sektora mleczarskiego paszowego, jak również obszarów wspomagających branżę mleczarską,
w celu zapewnienia innowacyjnych, nowych i ulepszonych produktów żywnościowych na rynek krajowy, regionalny
i światowy, odpowiadający potrzebom i oczekiwaniom konsumentów.

Skład Rady Naukowej Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o.

III kadencja lata 2018 -2022

Przewodniczący Rady Naukowej

dr hab. inż. Zygmunt Zander, prof. nadzw.

Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej

Prof. dr hab. Mariusz Piskuła

Prof. dr hab. Lech Michalczuk

Członkowie Rady

  • Prof. dr hab. Andrzej Babuchowski – Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o.
  • Prof. dr hab. Artur Bartkowiak – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski, czł. koresp. PAN, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie
  • Prof. dr hab. Maciej Gajęcki – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie
  • Dr hab. Piotr Kołakowski                                                                
  • Prof. dr hab. Lech Michalczuk – Politechnika Łódzka
  • Prof. dr hab. Mariusz Piskuła, czł. koresp. PAN, IRZiBŻ PAN w  Olsztynie
  • Prof. dr hab. Lidia Wądołowska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie
  • dr hab.inż. Zygmunt Zander, prof. nadzw. – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie

Honorowy członek Rady Naukowej IIPM

  • Dr inż. Aleksander Surażyński – emerytowany pracownik UWM w Olsztynie