Nazwa projektu Źródło finansowania
Żywność i żywienie w XXI wieku – wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
na lata 2014-2016
Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego przez Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o Poddziałanie 4.5.2

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
na lata 2014-2016

Innowacyjne produkty mleczne w profilaktyce i łagodzeniu skutków cukrzycy typu II Program Badań Stosowanych NCBIR, PBS/B8/7/2013  
Rozwój potencjału
Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o. dla wytwarzania produktów mleczarskich wysokiej jakości
Działanie 2.1
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój