Nazwa projektuŹródło finansowania
Żywność i żywienie w XXI wieku – wizja rozwoju polskiego sektora spożywczegoPoddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
na lata 2014-2016
Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego przez Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.oPoddziałanie 4.5.2

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
na lata 2014-2016

Innowacyjne produkty mleczne w profilaktyce i łagodzeniu skutków cukrzycy typu IIProgram Badań Stosowanych NCBIR, PBS/B8/7/2013 
Rozwój potencjału
Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o. dla wytwarzania produktów mleczarskich wysokiej jakości
Działanie 2.1
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój