Ośrodek Badań Biegłości i Materiałów Odniesienia Instytutu opracowuje i wytwarza materiały odniesienia w tym certyfikowane materiały odniesienia dla matryc mleka i produktów mlecznych.

Wytwarzane materiały odniesienia przeznaczone są do walidacji metod analitycznych (oceny poprawności i precyzji), kontroli jakości oraz kalibracji urządzeń analitycznych przeznaczonych do analiz mleka z zastosowaniem pomiaru absorpcji promieniowania w zakresie średniej podczerwieni (MID – infrared) oraz bliskiej podczerwieni (NIR).
Materiały odniesienia  wytwarzane są pod marką Dairy Lab Reference.

Materiały odniesienia produkowane są zgodnie z obowiązującymi procedurami Ośrodka Badań Biegłości i Materiałów Odniesienia Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o. Procedury te zostały opracowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Normie Międzynarodowej PN-EN ISO 17034:2017 oraz w oparciu o wytyczne określone w przewodniku ISO Guide 35:2017, które odnoszą się do produkcji, certyfikacji i wymagań systemu jakości producentów materiałów odniesienia.

Dostępne Materiały Odniesienia:

DairyLab-013 M 

 

Materiał Odniesienia
Matryca:      Mleko UHT 
Pojemność: 1000 ml
Termin ważności 31.12.2021
Warunki przechowywania: 4o C
Parametry:
– białko
– tłuszcz
– sucha masa
– laktoza (monohydrat)

DairyLab-001 Materiał Odniesienia
Matryca:      Mleko UHT – głęboko mrożone
Pojemność: 50 ml
Termin ważności 31.12.2022
Warunki przechowywania: -20o C
Parametry:
– białko
– tłuszcz
– sucha masa
– laktoza (monohydrat)