Instytut jest wydawcą czasopisma „Innowacyjne Mleczarstwo – Innovative Dairy”, ISSN 2353-1282, wydawanego na zasadzie licencji „open access” i oferuje bezpłatny dostęp do pełnego tekstu wszystkich publikacji poprzez stronę internetową tego pisma www.innowacyjnemleczarstwo.pl.