Liczba bakterii Listeria monocytogenes

Analiza wykonywana zgodnie z normą: 

PN-EN ISO 11290-2:2000 +A1:2005+Ap1:2006+Ap2:2007 Mikrobiologia żywności i pasz – Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Listeria monocytogenes. Metoda oznaczania liczby.

Zasada metody

Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy

Opis metody

Oznaczenie liczby bakterii Listeria monocytogenes wymaga wykonania następujących etapów:

– przygotowanie zawiesiny wyjściowej i jej regeneracja

– posiew powierzchniowy na płytki ze stałą pożywką selektywną

– inkubacja płytek w temperaturze 37oC

– potwierdzenia kolonii podejrzanych

Jednostka /jednostki :

jtk/ml lub jtk/g

Analizowane matryce:

– żywność i pasze

Ilość próbki potrzebna do badań:

Optymalna 100 ml  lub 100 g, minimalna 20 ml lub 20 g.

Akredytacja metody

Metoda akredytowana w zakresie mleka i produktów mleczarskich:

– od 1  jtk/ml

– od 10 jtk/g