Przenikalność tlenu

Analiza wykonywana zgodnie z normą: 

ASTM F 1927-98  Standardowa metoda badania szybkości przenikania tlenu przez folię z tworzywa sztucznego arkuszy za pomocą detektora kulometrycznego

ASTM F 1927-98  Determination of Oxygen Gas Transmission Rate, Permeability and Permeance at Controlled Relative Humidity Through Barrier Materials Using a Coulometric Detector 

Zasada metody

Metoda oznaczająca szybkość przenikania i przenikalność folii z tworzyw sztucznych przy użyciu detektora kulometrycznego.

Opis metody

Próbka jest zamocowana w postaci częściowo zamkniętej bariery między dwiema komorami przy ciśnieniu atmosferycznym otoczenia. Gaz testowy jest stale podłączony do dolnej powierzchni celi. Gaz nośny przechodzi przez katalizator, aby usunąć pozostałości tlenu, a następnie przechodzi do górnej powierzchni celi.   Gaz testowy przenika przez folię do gazu nośnego i jest transportowany do kulometrycznego detektora w którym wytwarza się prąd elektryczny, którego wielkość jest proporcjonalna do ilości tlenu dopływającego do detektora w jednostce czasu.

Jednostka /jednostki :

cm3/m2·24h

Analizowane matryce:

– folie, laminaty i kopolimery, 

– opakowania,

  papier powlekany polimerami

Ilość próbki potrzebna do badań:

Próbka reprezentatywna o wymiarach 50 cm  x 50 cm

Akredytacja metody

NIE