Laboratorium Badań Opakowań – wykaz analiz

Lp.

Badana cecha właściwość

Metoda badania

Akredytacja

1

Przenikalność tlenu

ASTM D 3985-17

(0%, 23 °C)

2

Przenikalność dwutlenku węgla

ASTM F 2476-05

3

Przenikalność pary wodnej

ASTM F 1249-13

4

Przenikalność tlenu

ASTM F 1927-14

(≤90% RH, 23 °C)

5

Grubość

PN ISO 4593:1999

6

Migracja globalna do wodnych płynów modelowych przez całkowite zanurzenie

PN-EN 1186-1:2005

PN-EN 1186-3:2005

TAK

7

Migracja globalna z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z produktami spożywczymi zawierającymi tłuszcze, w testach substytucyjnych z zastosowaniem izooktanu i etanolu 95 % jako mediów substytucyjnych

PN-EN 1186-1:2005

PN-EN 1186-14:2005

8

Migracja globalna do wodnych płynów modelowych z zastosowaniem torebki

PN-EN 1186-1:2005

PN-EN 1186-7:2006

9

Migracja globalna do wodnych płynów modelowych przez napełnienie wyrobu

PN-EN 1186-1:2005

PN-EN 1186-9:2006

TAK

10

Zawartość wilgoci w partii

PN-EN ISO 287:2011

11

Siła zerwania patynki

PB-LBO-02.00

Wyd.02 z dnia 27.03.2019

12

Współczynnik nieszczelności/ Wytrzymałość zgrzewów

PB-LBO-03.00

Wyd.02 z dnia 27.03.2019

13

Termokurczliwość

ASTM D 2732-03

14

Grubość przestrzenna

PB-LBO-04.00

Wyd.02 z dnia 27.03.2019

15

Oznaczenie temperatury oraz entalpii topnienia

PN-EN ISO  11357-3:2018-06

16

Szerokość

PN-ISO 4592:1998

17

Moment siły odkręcania/zakręcania

PB-LBO-05.00

Wyd.02 z dnia 27.03.2019

18

Oznaczenie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu

PN-EN ISO 527-1:2012

PN-EN ISO 527-3:2019-01

19

Oznaczenie właściwości mechanicznych

ASTM D 882-18

20

Właściwości przy działaniu sił rozciągających

PN EN ISO 1924-2:2010

21

Dynamiczny i statyczny współczynnik tarcia

PN-EN ISO 8295:2005

22

Gramatura

PN-EN ISO 536:2012

23

Grubość, objętość właściwa, gęstość pozorna

PN-EN ISO 534:2012

24

Wytrzymałość na ściskanie

PB-LBO-06.00

Wyd. 02 z dnia 27.03.2019

25

Połysk

ASTM D 2457-03

26

Zamglenie

ASTM D 1003-00

27

Zamglenie

PN EN ISO 13468-1:2003

28

Obserwacja mikroskopowa warstw folii wielowarstwowych

PB-LBO-07.00

Wyd. 02 z dnia 27.03.2019

NIE

29

Perforacja

PB-LBO-08.00

Wyd. 02 z dnia 27.03.2019

NIE

30

Skład gazów (O2, CO2 i N2) wewnątrz opakowania produktu

PB-LBO-03.00

Wyd. 03 z dnia 27.03.2019

NIE

31

Przenikalność tlenu

ISO 15105-2:2003

NIE

32

Przenikalność pary wodnej

PN EN ISO 15106-2:2007

NIE

33

Gramatura

PB-LBO-09.00

Wyd. 02 z dnia 27.03.2019

NIE

34

Identyfikacja/czystość

PB-LBO-10.00

Wyd. 02 z dnia 27.03.2019

NIE

35

Weryfikacja treści etykiety

PB-LBO-11.00

Wyd. 02 z dnia 27.03.2019

NIE

36

Wyznaczanie temperatury zeszklenia

PN-EN ISO 11357-2:2018-06

NIE

37

Analiza składu opakowań i materiałów opakowaniowych

PB-LBO-12.00

Wyd. 02 z dnia 27.03.2019

NIE

38

Oznaczenie temperatury oraz entalpii topnienia i krystalizacji

PN-EN ISO  11357-3:2018-06

NIE