Wykaz analiz

Lista A

Przedstawia  metody badawcze,  dla którym Laboratorium spełnia wszystkie wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w tym wskazano metody dla których Laboratorium posiada potwierdzone kompetencje zgodnie z Zakresem Akredytacji Nr 1447.

.

Badana cecha / właściwość

Metoda badania

Akredytacja

1

Przenikalność tlenu
przy wilgotności 0% RH

ASTM D 3985-17

 TAK

2

Przenikalność tlenu
przy wilgotności 0-90% RH 

ASTM F 1927-14

 TAK

3

Przenikalność tlenu

ISO 15105-2:2003

TAK

4

Przenikalność pary wodnej

ASTM F 1249-13

TAK

5

Przenikalność pary wodnej

PN-EN ISO 15106-2:2007

TAK

6

Przenikalność dwutlenku węgla

ASTM F 2476-05

NIE

7

Grubość

PN ISO 4593:1999

TAK

8

Grubość

PN-EN ISO 534:2012

NIE

9

Objętość właściwa

PN-EN ISO 534:2012

NIE

10

Gęstość pozorna

PN-EN ISO 534:2012

NIE

11

Oznaczenie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu
– Wytrzymałość
– Odkształcenie
– Naprężenie
-Moduł sprężystości

PN-EN ISO 527-1:2012
PN-EN ISO 527-3:2019-01

TAK

12

Oznaczenie właściwości mechanicznych
– Wytrzymałość
– Odkształcenie
– Naprężenie
– Moduł sprężystości

ASTM D 882-18

NIE

13

Właściwości przy działaniu sił rozciągających
– Wytrzymałość na rozciąganie
– Wskaźnik wytrzymałości na rozciąganie
– Rozciągliwość w chwili zerwania
– Pochłanianie energii rozciągania

PN-EN ISO 1924-2:2010

NIE

14

Wytrzymałość na ściskanie

PB-LBO-06.00
Wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019

NIE

15

Wytrzymałość zgrzewów

PB-LBO-03.00
Wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019

 

16

Dynamiczny i statyczny współczynnik tarcia

PN-EN ISO 8295:2005

NIE

17

Analiza termiczna folii z tworzyw sztucznych, materiałów wielowarstwowych
Wyznaczanie temperatury topnienia

PN-EN ISO 11357-3:2018-06

TAK

18

Analiza termiczna folii z tworzyw sztucznych, materiałów wielowarstwowych
Wyznaczanie entalpii topnienia

PN-EN ISO 11357-3:2018-06

TAK

19

Analiza termiczna granulatu
Wyznaczanie temperatury topnienia

PN-EN ISO 11357-3:2018-06

TAK

20

Analiza termiczna granulatu
Wyznaczanie entalpii topnienia

PN-EN ISO 11357-3:2018-06

TAK

21

Analiza termiczna granulatu
Wyznaczanie temperatury krystalizacji

PN-EN ISO 11357-3:2018-06

NIE

22

Analiza termiczna granulatu
Wyznaczanie entalpii krystalizacji

PN-EN ISO 11357-3:2018-06

NIE

23

Analiza termiczna granulatu
Wyznaczanie temperatury zeszklenia

PN-EN ISO 11357-2:2018-06

NIE

24

Analiza składu opakowań i materiałów opakowaniowych

PB-LBO-12.00
Wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019

NIE

25

Migracja globalna z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z produktami spożywczymi zawierającymi tłuszcze, w testach substytucyjnych z zastosowaniem izooktanu i etanolu 95 % jako mediów substytucyjnych

PN-EN 1186-14:2005

NIE

26

Migracja globalna do wodnych płynów modelowych przez całkowite zanurzenie
– woda destylowana
– 10 % roztwór etanolu
– 20 % roztwór etanolu
– 50 % roztwór etanolu
– 3 % roztwór kwasu octowego

PN-EN 1186-3:2005 Metoda A

TAK

27

Migracja globalna do wodnych płynów modelowych przez napełnienie wyrobu
– woda destylowana
– 10 % roztwór etanolu
– 20 % roztwór etanolu
– 50 % roztwór etanolu
– 3 % roztwór kwasu octowego

PN-EN 1186-9:2006

TAK

28

Migracja globalna do wodnych płynów modelowych
z zastosowaniem torebki
– woda destylowana
– 10 % roztwór etanolu
– 20 % roztwór etanolu
– 50 % roztwór etanolu
– 3 % roztwór kwasu octowego

PN-EN 1186-7:2006

NIE

29

Identyfikacja / czystość 

PB-LBO-10.00
Wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019

NIE

30

Gramatura

PB-LBO-09.00
Wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019

NIE

31

Gramatura

PN-EN ISO 536:2012

NIE

32

Zawartość wilgoci w partii

PN-EN ISO 287:2011

NIE

33

Termokurczliwość

ASTM D 2732-03

NIE

34

Szerokość

PN-ISO 4592:1998

NIE

35

Połysk

ASTM D 2457-03

NIE

36

Zamglenie

ASTM D 1003-00

NIE

37

Weryfikacja treści etykiety PB-LBO-11.00
Wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019
NIE

38

Weryfikacja treści etykiety

PB-LBO-11.00

Wyd. 02 z dnia 27.03.2019

NIE

Lista B

Przedstawia pozostałe metody badawcze realizowane w Laboratorium. Są to metody wykonywane na życzenie Klientów, zapewniające zaspokojenie ich specyficznych potrzeb, jednak specyfika tych metod nie pozwala na spełnienie wszystkich wymagań normy.

Lp. Badana cecha / właściwość Metoda badania
Grubość przestrzenna opakowań jednostkowych z tworzyw sztucznych PB-LBO-04.00
Wyd.nr 02 z dn. 27.03.2019
2 Siła zerwania patynki w opakowaniach jednostkowych z tworzyw sztucznych PB-LBO-02.00
Wyd.nr 02 z dn. 27.03.2019
3 Współczynnik nieszczelności opakowań jednostkowych z tworzyw sztucznych PB-LBO-03.00
Wyd.nr 02 z dn. 27.03.2019
4 Moment siły odkręcania / zakręcania nakrętek w opakowaniach jednostkowych  PB-LBO-05.00
Wyd.nr 02 z dn. 27.03.2019
5 Obserwacja mikroskopowa warstw folii wielowarstwowych PB-LBO-07.00
Wyd.nr 02 z dn. 27.03.2019
6 Perforacja folii PB-LBO-08.00
Wyd.nr 02 z dn. 27.03.2019
7 Skład gazów (O2, CO2 i N2) wewnątrz opakowania produktu PB-LBO-01.00
Wyd.nr 02 z dn. 27.03.2019