Laboratorium Badań Opakowań – wykaz analiz

Lp.Badana cecha właściwośćMetoda badaniaAkredytacja
1Przenikalność tlenuASTM D 3985 (0%, 23 °C)NIE
2Przenikalność dwutlenku węglaASTM F 2476-05NIE
3Przenikalność pary wodnejASTM F 1249-13NIE
4Przenikalność tlenuASTM F 1927-98(<90% RH, 23 °C)NIE
5GrubośćPN ISO 4593:1999NIE
6Migracja globalna do wodnych płynów modelowych przez całkowite zanurzeniePN-EN 1186-1:2005PN-EN 1186-9:2006NIE
7Migracja globalna z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z produktami spożywczymi zawierającymi tłuszcze, w testach substytucyjnych z zastosowaniem izooktanu i etanolu 95 % jako mediów substytucyjnychPN-EN 1186-1:2005PN-EN 1186-14:2005NIE
8Migracja globalna do wodnych płynów modelowych z zastosowaniem torebkiPN-EN 1186-1:2005PN-EN 1186-7:2006NIE
9Migracja globalna do wodnych płynów modelowych przez napełnienie wyrobuPN-EN 1186-1:2005PN-EN 1186-9:2005NIE
10Zawartość wilgoci w partiiPN-EN ISO 287:2011NIE
11Siła zerwania patynkiPB-LBO-02.00Wyd.01 z dnia 22.12.2015NIE
12Współczynnik nieszczelnościPB-LBO-03.00Wyd.01 z dnia 22.12.2015NIE
13TermokurczliwośćASTM D 2732-03NIE
14Grubość przestrzennaPB-LBO-04.00Wyd. 01 z dnia 30.12.2016NIE
15Analiza składu opakowaniaISO 11357-3NIE
16SzerokośćPN-ISO 4592:1998NIE
17Siła odkręcania nakrętekPB-LBO-05.00Wyd. 01 z dnia 30.05.2017NIE
18Wytrzymałość na rozciąganie, naprężenie, odkształcenie, moduł elastycznościPN-EN ISO 527-1:2012PN-EN ISO 527-3:1998NIE
19Wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie, moduł elastycznościASTM D 882-02NIE
20Wytrzymałość na rozciąganie, samozerwalność, wskaźnik wytrzymałości na rozciąganie, rozciągliwośćPN ISO 1924-1:1998PN ISO 1924-2:1998NIE
21Dynamiczny i statyczny współczynnik tarciaPN-EN ISO 8295:2005NIE
22GramaturaPN-EN ISO 536:2012NIE
23Grubość, objętość właściwa, gęstość pozornaPN-EN ISO 534:2011NIE
24Wytrzymałość na ściskaniePB-LBO-06.00Wyd. 01 z dnia 08.11.2017NIE
25PołyskASTM D 2457-03NIE
26ZamglenieASTM D 1003-00NIE
27ZamgleniePN ISO 13468-1:2003NIE
28Obserwacja mikroskopowa warstw folii wielowarstwowychPB-LBO-07.00Wyd. 01 z dnia 15.11.2017NIE
29PerforacjaPB-LBO-08.00Wyd. 01 z dnia 15.11.2017NIE
30Skład gazów (O2, CO2 i N2) wewnątrz opakowania produktuPB-LBO-03.00Wyd. 01 z dnia 22.12.2015NIE
31Przenikalność tlenuPN ISO 15105-2:2003NIE
32Przenikalność pary wodnejPN ISO 15106-2:2007NIE
33GramaturaPB-LBO-09.00Wyd. 01 z dnia 17.11.2017NIE
34Identyfikacja/czystośćPB-LBO-10.00Wyd. 01 z dnia 20.11.2017NIE
35Weryfikacja treści etykietyPB-LBO-11.00Wyd. 01 z dnia 20.11.2017NIE