Przenikalność dwutlenku węgla

Analiza wykonywana zgodnie z normą: 

ASTM F 2476-05 Standardowa metoda badania szybkości przenikania dwutlenku węgla przez materiały barierowe za pomocą detektora poczerwieni

ASTM F 2476-05 Standard Test Method for the Determination of Carbon Dioxide Gas Transmission Rate(Co2TR) Through Barrier Materials Using An Infrared Detector

Zasada metody

Metoda ta obejmuje procedurę oznaczenia szybkości przenikania dwutlenku węgla w stanie równowagi tworzyw sztucznych. Zapewnia to określenie szybkości przenikania dwutlenku węgla (CO2TR), przenikalności przez folię dwutlenku węgla (P’CO2), i współczynnika przenikalności dwutlenku węgla (P’’CO2) w przypadku materiałów jednorodnych

Opis metody

Metoda opisuje pomiar szybkości przenikania dwutlenku węgla przez tworzywa barierowe. W przypadku testowania płaskiej folii, materiał próbki jest umieszczany w komórce testowej. Komórki testowe są podzielone na dwie komory rozdzielone materiałem próbki. Wewnętrzna komora jest napełniona azotem (gazem nośnym), a zewnętrzna komora dwutlenkiem węgla (gazem testowym).

W procesie testowania, gaz testowy jest obecny w zewnętrznej połowie komórki testowej, podczas gdy gaz nośny jest kierowany przez wewnętrzną połowie komórki testowej. Polówki komórki są rozdzielone przez próbkę materiału do testowania. Dwutlenek węgla przenika przez materiał i miesza się z azotem. Ilość dwutlenku w gazie nośnym wychodzi z komórki i przechodzi przez czujnik.

Ilość dwutlenku węgla jest mierzona przez czujnik w celu określenia szybkości przenikania.

Jednostka /jednostki :

cm3/m2x24h (0,1 MPa)

Analizowane matryce:

Tworzywa sztuczne w postaci:

  • Folii
  • Laminaty
  • koopolimerów
  • papierów powlekanych polimerami

Wymiar próbki potrzebny do badań:

Próbka reprezentatywna o wymiarach 50x50cm

Akredytacja metody

NIE