Grubość folii

Analiza wykonywana zgodnie z normą: 

PN-ISO 4593:1999  Folia i płyty. Oznaczenie grubości metodą skaningu mechanicznego

PN-ISO 4593:1999  Film and sheeting. Determination of thickness by mechanical scanning.

Zasada metody

Metoda oznaczająca grubość próbki folii i płyt z tworzyw sztucznych metodą skaningu mechanicznego.

Opis metody

Próbka jest wycięta z arkusza o szerokości około 100 mm. Umieścić próbkę do badań między rozsuniętymi stopkami pomiarowymi mikrometru i wykonać pomiar. Zanotować wartość odczytu mikrometru. 

Jednostka /jednostki :

µm, mm

Analizowane matryce:

– folie, laminaty

– płyty

Ilość próbki potrzebna do badań:

Próbka reprezentatywna o wymiarach dla całej szerokości zwoju.

Akredytacja metody

NIE