Analiza wykonywana zgodnie z Procedurą Badawczą: 
PB-LBM-38.00 wyd.01 z dn. 15.02.2021 Wykrywanie obecności RNA koronawirusa SARS-CoV-2. Metoda amplifikacji kwasów nukleinowych RT-LAMP.

Zasada metody:
Metoda amplifikacji kwasów nukleinowych (NAAT) techniką RT-LAMP 

Opis metody:
Metoda RT-LAMP (ang.: Real-Time Reverse Transcription Loop-Mediated Izothermal Amplification) jest jedną z technik syntezy materiału genetycznego w obrębie technologii NAAT (Nucleic Acid Amplification Technology). Polega na jednoczesnej odwrotnej transkrypcji i amplifikacji powstałego cDNA. W metodzie tej szybka izotermiczna amplifikacja cDNA metodą „przemieszczającej się pętli” (LAMP) prowadzona jest przez polimerazę DNA Bst z wykorzystaniem 4-6 różnych primerów rozpoznających specyficzne sekwencje genomowe.

Jednostka /jednostki :
Wyniki wyrażamy jako obecność RNA SARS-CoV-2 wykryto/nie wykryto w produkcie lub jako obecność RNA SARS-CoV-2 wykryto/nie wykryto na badanej powierzchni w przypadku próbek środowiskowych z powierzchni.

Analizowane matryce:

  • mleko UHT, produkty mleczne w proszku, sery
  • próbki środowiskowe z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością oraz próbki środowiskowe z opakowań żywności

Ilość próbki potrzebna do badań:
Produkty: optymalna 250 g  lub 250 ml, minimalna 100 g lub 100 ml.

Akredytacja metody:
TAK