Laboratorium Badawcze Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego uczestniczy w projekcie organizowanym przez AOAC International,  którego celem jest walidacja nowej metody analitycznej  – Official Method of Analysis℠ do oznaczania zawartości laktozy w produktach bezlaktozowych oraz o obniżonej zawartości laktozy.

Do uczestnictwa w projekcie Instytut został zaproszony ze względu na wieloletnie doświadczenie w analityce zawartości laktozy na bardzo niskim poziomie. Laboratorium Badawcze jako jedno
z pierwszych europejskich laboratoriów otrzymało akredytację na wykonywanie tych analiz metodą enzymatyczną.

Obecnie dobiegł końca pierwszy etap projektu, który stanowiły porównania międzylaboratoryjne, których celem jest m.in. wyznaczenie parametrów precyzji (powtarzalności oraz odtwarzalności) procedury analitycznej. Jest to w rzeczywistości praktyczny sprawdzian adekwatności metody pomiarowej. Jednym z głównych celów standaryzacji jest eliminowanie różnic między użytkownikami zaproponowanego standardu czyli laboratoriami tak dalece, jak tylko jest to możliwe. Dane uzyskane w eksperymencie wykażą jak skutecznie cel ten został osiągnięty.

W projekcie uczestniczą przedstawiciele Instytutu: dyrektor ds badań Mariusz Śliwiński i dr inż. Magdalena Świątek.

Foto: Zestaw próbek analizowanych w eksperymencie.