Pracownik Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego, pan Mariusz Śliwiński wszedł w skład Rady Normalizacyjnej V kadencji  – kolegialnego organu opiniodawczo-doradczego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Do zadań Rady należy opiniowanie stanu i kierunków rozwoju normalizacji; wniosków o powołanie i odwołanie Komitetów Technicznych, przepisów wewnętrznych PKN dotyczących opracowania dokumentów normalizacyjnych i projektów dokumentów normalizacyjnych, w których opracowaniu uczestniczy PKN, na zasadach określonych w przepisach wewnętrznych PKN.
Kandydatura pana Mariusza Śliwińskiego do wyborów do Rady Normalizacyjnej została zgłoszona przez Polską Izbę Mleka.

Serdecznie gratulujemy.