W dniu 12.06.2019 r. w Suwałkach odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o.