Zakres działalności laboratoryjnej dla której Laboratorium Badań Środowiskowych
spełnia wszystkie wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02:

Badana cecha
Metoda badawcza
Norma lub Procedura Badawcza Przedmiot badań
(matryca)
Akredytacja
metody
pH
Metoda potencjometryczna
PN-EN ISO 10523:2012 Woda, ścieki, osady płynne TAK
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (CHZT)
Metoda spektrofotometryczna
PN-ISO 15705:2005 Woda, ścieki TAK
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)
Metoda elektrochemiczna
PN-EN 1899-1:2002 TAK
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)
Metoda elektrochemiczna
PN-EN 1899-2:2002 TAK
Zawiesiny ogólne
Metoda wagowa
PN-EN 872:2007+Ap1:2007 TAK
Stężenie fosforu ogólnego
Metoda spektrofotometryczna
PB-LBS/G-01.00
wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019
TAK
Stężenie fosforanów
Metoda spektrofotometryczna
PB-LBS/G-02.00
wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019
NIE
Stężenie azotu ogólnego
Metoda spektrofotometryczna
PB-LBS/G-03.00
wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019
TAK
Stężenie azotu amonowego
Metoda spektrofotometryczna
PB-LBS/G-04.00
wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019
TAK
Stężenie azotu azotanowego
Metoda spektrofotometryczna
PB-LBS/G-05.00
wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019
TAK
Stężenie azotu azotynowego
Metoda spektrofotometryczna
PB-LBS/G-06.00
wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019
TAK
Stężenie chlorków
Metoda miareczkowa
PN-ISO 9297:1994 TAK
Stężenie siarczanów
Metoda spektrofotometryczna
PB-LBS/G-07.00
wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019
TAK
Pomiar temperatury PB-LBS/G-11.00

wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019

TAK
Stężenie żelaza
Metoda spektrofotometryczna
PB-LBS/G-10.00

wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019

Woda NIE
Ogólny węgiel organiczny (OWO)
Metoda spektrofotometryczna
PB-LBS/G-08.00

wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019

Ścieki NIE
Sucha masa osadu
Metoda wagowa
PB-LBS/G-12.00
wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019
Osady NIE
Zawiesiny łatwoopadające
Metoda objętościowa
PB-LBS/G-13.00
wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019
NIE
Indeks objętościowy osadu
Metoda obliczeniowa
PB-LBS/G-14.00
wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019
NIE
pH (osady ściekowe)
Metoda potencjometryczna
PN-EN 12176:2004 NIE

 

 

POBIERANIE PRÓBEK

Badana cecha
Metoda badawcza
Norma lub Procedura Badawcza Przedmiot badań
(matryca)
Akredytacja

metody

Pobieranie próbek wody PN-EN  ISO 5667-5:2017-10 Woda TAK
Pobieranie próbek ścieków PN -ISO 5667-10:1997 Ścieki TAK
Pobieranie próbek ścieków
– pobór 24 godzinny
PN -ISO 5667-10:1997 TAK