Laboratorium Badań Środowiskowych – wykaz analiz

Lp.Badana cecha właściwośćMetoda badaniaAkredytacja
1pH

metoda potencjometryczna

Zakres: 4,0-10,0

PN-EN ISO 10523:2012TAK
2Chemiczne zapotrzebowanie tlenu

Zakres: (10-150) mg/l O2

(ChZT) Metoda spektrofotometryczna

wg PN-ISO 15705:2005TAK
3Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT)

Zakres: (3-3000) mg/l O2

Metoda elektrochemiczna

PN-EN 1899-1:2002TAK
4Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT)

Zakres: (0,5-6) mg/l O2

Metoda elektrochemiczna

PN-EN 1899-2:2002TAK
5Zawiesiny ogólne

Zakres: (2,0-800) mg/l

Metoda wagowa

PN-EN 872:2007+Ap1:2007TAK
6Stężenie fosforu ogólnego

Zakres: (0,05-5,00) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PB-LBS-01.00TAK
7Stężenie fosforanów

Metoda spektrofotometryczna

PB-LBS-02.00
8Stężenie azotu ogólnego

Zakres: (0,5-15,0) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PB-LBS-03.00TAK
9Stężenie azotu amonowego

Zakres: (0,5-16,0) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PB-LBS-04.00TAK
10Stężenie azotu azotanowego

Zakres: (0,5-25,0) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PB-LBS-05.00TAK
11Stężenie azotu azotynowego

Zakres: (0,02-1,00) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PB-LBS-06.00TAK
12Stężenie chlorków

Zakres: (5-400) mg/l

Metoda miareczkowa

PN-ISO 9297:1994TAK
13Stężenie siarczanów

Zakres: (5-250) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PB-LBS-07.00TAK
14Ogólny węgiel organiczny (OWO)

Metoda spektrofotometryczna

PB-LBS-08.00
15Stężenie chloru wolnego

Metoda fotometryczna

PB-LBS-09.00
16Stężenie chloru całkowitego

Metoda fotometryczna

PB-LBS-09.00
17Stężenie chloru związanego

Metoda spektrofotometryczna

PB-LBS-09.00
18Stężenie żelaza

Metoda spektrofotometryczna

PB-LBS-10.00
19Pomiar temperatury

Zakres: (0,5-50,0)o C

Metoda bezpośredniego pomiaru

PB-LBS-11.00TAK
20Sucha masa osadu

Metoda wagowa

PB-LBS-12.00
21Zawiesiny łatwoopadające

Metoda objętościowa

PB-LBS-13.00
22Indeks objętościowy osadu

Metoda obliczeniowa

PB-LBS-14.00
23pH w osadach ściekowych

Metoda potencjometryczna

PN-EN 12176:2004