Wykaz analiz
Lista A
Metody badawcze,  dla którym Laboratorium spełnia wszystkie wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
w tym wskazano metody dla których Laboratorium posiada potwierdzone kompetencje zgodnie z Zakresem Akredytacji Nr 1447.

Badana cecha / Metoda badawcza Norma lub Procedura Badawcza Przedmiot badań (matryca) Akredytacja
Zawartość azotu
Zawartość białka (N*6,38)
Metoda miareczkowa Kjeldahla
PN-EN ISO 8968-1:2014-03
ISO 8968-1:2014
IDF 20-1:2014
z wyłączeniem pkt.9.1
Mleko i produkty mleczne TAK
Zawartość azotu
Zawartość białka (N*6,25)
Metoda miareczkowa Kjeldahla
PN-EN ISO 8968-1:2014-03
ISO 8968-1:2014
IDF 20-1:2004 z
wyłączeniem pkt.9.1
—-
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1169/2011 z dnia 25.10. 2011 r.,
zał. I, pkt. 10
Zawartość azotu niebiałkowego
Metoda miareczkowa Kjeldahla
PN-EN ISO 8968-4:2016-06
ISO 8968-4:2016
IDF 20-4:2016
IR-LBF-07.00 wyd. 02 z dn. 27.03.2019
Produkty mleczne
w proszku
TAK
Zawartość azotu niebiałkowego
Metoda miareczkowa Kjeldahla
PN-EN ISO 8968-4:2016-06
ISO 8968-4:2016
IDF 20-4:2016
Mleko i płynne produkty mleczne TAK
Zawartość azotu białkowego
Metoda miareczkowa Kjeldahla
PN-EN ISO 8968-4:2016-06
ISO 8968-4:2016
IDF 20-4:2016
Produkty mleczne
w proszku,
mleko i płynne produkty mleczne
NIE
Zawartość azotu białkowego
Metoda obliczeniowa
PN-EN ISO 8968-4:2016-06
ISO 8968-4:2016
IDF 20-4:2016
TAK
Zawartość kazeiny
Metoda miareczkowa Kjeldahla
PN-ISO 17997-1:2019-04
ISO 17997-1:2004
IDF 29-1:2004
Mleko TAK
Płynne produkty mleczne
z wyłączeniem napojów fermentowanych, produkty mleczne
w proszku
NIE
PN-ISO 17997-2:2019-04
ISO 17997-2:2004
IDF 29-2:2004
Mleko i płynne produkty mleczarskie z wyłączeniem napojów fermentowanych, produkty mleczarskie w proszku NIE
Zawartość białek serwatkowych
Metoda obliczeniowa
PB-LBF-43.00
Wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019
Mleko i produkty mleczne TAK*
Frakcje azotowe
Metoda miareczkowa Kjeldahla
PN-ISO 27871:2019-07
IDF 224:2011
Sery, przetwory topione z serów
Zawartość azotanów (V) i azotanów (III)
Metoda spektrofotometryczna
PN-EN ISO 14673-1:2004
ISO 14673-1:2004
IDF 189-1:2004
Mleko i produkty mleczne TAK
Zawartość azotu niezdenaturowanych białek serwatkowych – WPN
Metoda spektrofotometryczna
Bulletin ADPI 916:2009 Produkty mleczne
w proszku
z wyłączeniem serwatki
TAK
Indeks rozpuszczalności azotu (NSI)
Metoda miareczkowa Kjeldahla
ISO 15323:2002
IDF 173:2002
Produkty mleczne
w proszku
NIE
Zawartość tłuszczu
Metoda wagowa
PN-EN ISO 1211:2011
ISO 1211:2010
IDF 1:2010
Mleko,
mleczne napoje fermentowane
TAK
PN-EN ISO 1736:2010
ISO 1736:2008
IDF 9:2008
Produkty mleczne
w proszku
TAK
PN-EN ISO 2450:2010
ISO 2450:2008
IDF 16:2008
Śmietanka, śmietana TAK
Zawartość tłuszczu
Metoda wagowa
PN EN ISO 1735:2006
ISO 1735:2004
IDF 5:2004
Sery,
przetwory topione z serów
TAK
PN-EN ISO 7208:2010
ISO 7208:2008
IDF 22:2008
Mleko odtłuszczone, serwatka, maślanka NIE
PN-EN ISO 17189:2005
ISO 17189:2003IDF 194:2003
Masło i tłuszczowe przetwory mleczne TAK
PN-EN ISO 1737:2010
ISO 1737:2008
IDF 13:2008
Mleko zagęszczone NIE
Zawartość wolnego tłuszczu  mlekowego
Metoda wagowa
PB-LBF-34.00
Wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019
Mleko pełne
w proszku,
śmietanka w proszku
NIE
Skład kwasów tłuszczowych
Metoda GC-FID
ISO 15885:2002
IDF 184:2002
Mleko i produkty mleczne TAK
Skład kwasów tłuszczowych
Metoda GC-FID
PB-LBF-18.00
Wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019
Oleje i tłuszcze roślinne NIE
Obecność tłuszczów obcych w tłuszczu mlecznym
Metoda GC-FID
PN-EN ISO 17678:2011
ISO 17678:2010
IDF 202:2010
Mleko i produkty mleczne NIE
Zawartość cholesterolu
Metoda chromatografii gazowej
ISO 18252:2006
IDF 200:2006
Mleko i produkty mleczne NIE
Zawartość suchej masy
Metoda wagowa

Zawartość wody (z obliczeń)
PN-ISO 6731:2014-11
ISO 6731:2010
IDF 21:2010
Mleko i płynne produkty mleczne TAK
Zawartość suchej masy
Metoda wagowa
(temp. 102oC)

Zawartość wody (z obliczeń)
PB-LBF-03.00
Wyd. nr 02, z dn.27.03.2019
Produkty mleczne
w proszku
TAK
Zawartość  wody
Metoda wagowa
(temp. 87oC)
PN-EN ISO 5537:2006
ISO 5537:2006
IDF 26:2004
Produkty mleczne
w proszku
NIE
Zawartość suchej masy
Metoda wagowa

Zawartość wody (z obliczeń)
PN EN ISO 5534:2005
ISO 5534:2004
IDF 4:2004
Sery, przetwory topione z serów TAK
Zawartość wody
Metoda wagowa
PN-EN ISO 3727-1:2004
ISO 3727-1:2001
IDF 80-1:2001
Masło i tłuszczowe przetwory mleczne TAK
Zawartość suchej masy
Metoda wagowa

Zawartość wody (z obliczeń)
PN-ISO 6734:2014-11
ISO 6734:2010
IDF 15:2010
Mleko zagęszczone słodzone NIE
Zawartość suchej masy
Metoda wagowa

Zawartość wody (z obliczeń)
ISO 13580:2005
IDF 151:2005
Napoje mleczne fermentowane NIE
Zawartość wody
Metoda Karla Fischera
PB-LBF-57.00
wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019
Produkty mleczne
w proszku, masło
i tłuszczowe przetwory mleczne
NIE
Aktywność wody
Metoda specyficzna
PB-LBF-56.00
wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019
Mleko i produkty mleczne NIE
Zawartość tłuszczu
w suchej masie
Metoda obliczeniowa
PB-LBF-48
wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019
Mleko i produkty mleczne TAK*
Zawartość suchej masy beztłuszczowej
Metoda obliczeniowa
PB-LBF-04.00
wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019
Mleko i produkty mleczne TAK*
Zawartość laktozy
Metoda spektrofotometryczna
PN-ISO 5765-2:2015-09
ISO 5765-2:2002
IDF 79-2:2002
Mleko i produkty mleczne TAK
Zawartość laktozy
Metoda spektrofotometryczna
PB-LBF-60.00
wyd. nr 02, z dn.27.03.2019
Mleko i produkty mleczne
bezlaktozowe i z rozłożoną laktozą
TAK
Zawartość laktozy (bezwodna)
Metoda HPLC-RID
PN-ISO 22662:2017-06
ISO 22662:2007
IDF 198:2007
Mleko, śmietanka, produkty mleczne
w proszku
TAK
Zawartość sacharozy, glukozy, fruktozy
Metoda spektrofotometryczna
Instrukcja producenta testu Megazyme K-SUFRG Mleko i produkty mleczne NIE
Zawartość HMF
Metoda spektrofotometryczna
PB-LBF-49.00
wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019
Mleko i produkty mleczne NIE
Zawartość popiołu
Metoda wagowa
PB-LBF-02.00
Wyd. nr 03, z dn. 27.03.2019
Mleko i produkty mleczne TAK
Zawartość wapnia
Metoda AAS
ISO 8070:2007
IDF 119:2007
Mleko i produkty mleczne TAK
Zawartość sodu
Metoda AAS
Mleko i produkty mleczne TAK
Zawartość potasu
Metoda AAS
ISO 8070:2007
IDF 119:2007
Mleko i produkty mleczne TAK
Zawartość magnezu
Metoda AAS
Mleko i produkty mleczne TAK
Zawartość fosforanów
Metoda spektrofotometryczna
PB-LBF-31.00
wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019
Mleko i produkty mleczne TAK
Zawartość soli
Metoda obliczeniowa
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25.10. 2011 r., zał. I, pkt. 11 Mleko i produkty mleczne TAK
Zawartość chlorku sodu
Metoda miareczkowania potencjometrycznego
PN EN ISO 5943:2007
ISO 5943:2006
IDF 88:2006
Mleko i produkty mleczarskie, solanka TAK
Zawartość chlorku sodu
Metoda miareczkowania potencjometrycznego
PN-ISO 15648:2015-07
ISO 15648:2004
IDF 179:2004
Masło i tłuszczowe przetwory mleczne TAK
Zawartość kobaltu
Metoda AAS
PB-LBF-63.00
wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019
Mleko i produkty mleczne NIE
Zawartość arsenu
Metoda AAS
NIE
Zawartość chromu
Metoda AAS
NIE
Zawartość cynku
Metoda AAS
NIE
Zawartość kadmu
Metoda AAS
NIE
Zawartość miedzi
Metoda AAS
NIE
Zawartość srebra
Metoda AAS
NIE
Zawartość wanadu
Metoda AAS
NIE
Zawartość żelaza
Metoda AAS
NIE
Zawartość ołowiu
Metoda AAS
NIE
Zawartość manganu
Metoda AAS
NIE
Zawartość selenu
Metoda AAS
NIE
Zawartość niklu
Metoda AAS
NIE
Zawartość rtęci
Analizator rtęci
PB-LBF-30.00
wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019
Mleko i produkty mleczne NIE
Zawartość węglowodanów
Metoda obliczeniowa
PB-LBF-64.00
 wyd. nr 01, z dn. 01.04.2019
Mleko i produkty mleczne TAK*
Wartość energetyczna
Metoda obliczeniowa
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011 r., zał. XIV Mleko i produkty mleczne TAK*
Zawartość kwasu mlekowego i mleczanów
Metoda spektrofotometryczna
PN-EN ISO 8069:2008
ISO 8069:2005
IDF 69:2005
Mleko i produkty mleczne NIE
Zawartości kwasu cytrynowego i cytrynianów
Metoda spektrofotometryczna
PB-LBF-45.00
wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019
Mleko i produkty mleczne NIE
Zawartość kwasu sorbowego
i benzoesowego
Metoda HPLC
PN-ISO 9231:2019-08
IDF 139:2008
Mleko i produkty mleczne NIE
Zawartość wolnych kwasów  tłuszczowych WKT / kwasowość tłuszczu
Metoda miareczkowa
PN-ISO 1740:2014-07
ISO 1740:2004
IDF 6:2004
Masło i tłuszczowe przetwory mleczne TAK
Zawartość wolnych kwasów tłuszczowych
Metoda miareczkowa
IDF Bulletin nr 265/1991
(BDI Method)
Mleko, śmietanka, mleko pełne w proszku, śmietanka w proszku TAK
Liczba nadtlenkowa
Metoda spektrofotometryczna
ISO 3976:2006
IDF 74:2006
Masło i tłuszczowe przetwory mleczne, bezwodny tłuszcz mleczny NIE
Kwasowość miareczkowa
Metoda miareczkowa
PN-ISO 6091:2012
ISO 6091:2010
IDF 86:2010
Produkty mleczne
w proszku
NIE
Kwasowość miareczkowa
Metoda miareczkowa
ISO/PDTS 11869:2012
 IDF/RM 11869:2012
Mleczne napoje fermentowane NIE
Odczyn pH
Metoda potencjometryczna 
PB-LBF-07.00
wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019
Mleko i produkty mleczne NIE
pH plazmy
Metoda potencjometryczna
PN-ISO 7238:2013-03
ISO 7238:2004
IDF 104:2004
Masło i tłuszczowe przetwory mleczne NIE
Zawartość melaminy
Metoda immunoenzymatyczna
Instrukcja producenta testu AgraQuant Melamine Sensitive Test Kit COKAQ9400 Mleko i produkty mleczne NIE
Zawartość  chloramfenikolu
Metoda
immunoenzymatyczna
Instrukcja producenta testu AgraQuant Chloramphenicol Test Kit COKDA1100 Mleko i produkty mleczne NIE
Zawartość aflatoksyny M1
Metoda immunoenzymatyczna
Instrukcja producenta testu AgraQuant Aflatoxin M1 Sensitive COKAQ7100 Mleko i produkty mleczne NIE
Zawartość natamycyny
(w warstwie powierzchniowej sera)
Metoda HPLC
PN-EN ISO 9233-2:2018-06
ISO 9233-2:2018
IDF 140-2:2018
Sery, przetwory topione z serów NIE
Zawartość natamycyny
(w miąższu sera)
Metoda HPLC
PN-EN ISO 9233-2:2018-06
ISO 9233-2:2018
IDF 140-2:2018
Sery, przetwory topione z serów NIE
Rozkład wielkości cząstek
Metoda dyfrakcji laserowej
PB-LBF-58.00
wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019
Produkty mleczne
w proszku, 
mleko
i płynne produkty mleczne
NIE
Skuteczność homogenizacji
Metoda specyficzna
Metoda NIZO Mleko NIE
Wskaźnik nierozpuszczalności
Metoda sedymentacyjno – wirówkowa
PN-EN ISO 8156:2014-07
ISO 8156:2005
IDF 129:2005
Produkty mleczne
w proszku
TAK
Wskaźnik nierozpuszczalności

Metoda sedymentacyjno – wirówkowa

Bulletin ADPI 916:2009 Produkty mleczarskie w proszku z wyłączeniem serwatki NIE
Gęstość nasypowa
Metoda specyficzna
PN-ISO 8967:2017-08
ISO 8967:2005
IDF 134:2005
Produkty mleczne
w proszku
NIE
Higroskopijność
Metoda specyficzna
PB-LBF-51.00
wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019
Produkty mleczne
w proszku
NIE
Rozpraszalność
Metoda specyficzna
PKN-ISO/TS 17758:2017-07
ISO/TS 17758:2014
IDF/RM 87:2014
Produkty mleczne
w proszku
NIE
Zwilżalność
Metoda specyficzna
NIE
Zawartość pyłów
Metoda sedymentacyjno – wirówkowa
PB-LBF-06.00
wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019
Serwatka NIE
Ciężar właściwy
Metoda areometryczna
PB-LBF-10.00
wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019
Mleko NIE
Buforowość
Metoda miareczkowa
PB-LBF-62.00
wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019
Solanka NIE

Lista B

Pozostałe metody badawcze realizowane w Laboratorium. Są to metody wykonywane na życzenie Klientów, zapewniające zaspokojenie ich specyficznych potrzeb, jednak specyfika tych metod nie pozwala na spełnienie wszystkich wymagań normy.

Badana cecha
Metoda badawcza
Norma lub Procedura Badawcza Przedmiot badań (matryca)
Zwartość kwasów tłuszczowych
omega-3 i omega-6
Metoda chromatografii gazowej
PN-ISO 23065:2012
ISO 23065:2009
IDF 211:2009
Mleko i produkty mleczne
Stopień dyspersji wody
Metoda specyficzna
PN-ISO 7586:2014-04
ISO 7586:1985
Masło i tłuszczowe przetwory mleczne
Rozkład wielkości cząstek.
Analiza sitowa
GEA NIRO Analytical methods A8b Produkty mleczne
w proszku
Skuteczność homogenizacji
Metoda mikroskopowa
PN-A-86059:1975 Mleko, śmietanka, śmietana
Test kawy
Metoda specyficzna
GEA NIRO Analytical methods A16a Produkty mleczne
w proszku
Cząstki przypalone

Metoda specyficzna

 Bulletin ADPI 916:2009 Produkty mleczne
w proszku z wyłączeniem serwatki
Cząstki przypalone
Metoda specyficzna
Bulletin W-16 ADPI:2002 Serwatka w proszku
Test kawowy
Metoda specyficzna
PN-ISO 15322:2017-08
ISO 15322:2005
IDF 203:2005
Produkty mleczne
w proszku
Gęstość właściwa
Metoda specyficzna
GEA NIRO Analytical methods A11a Produkty mleczne
w proszku
Lepkość
Metoda wiskozymetryczna
PB –LBF-52.00
wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019
Mleko, płynne i półpłynne produkty mleczne
Zwięzłość
Analiza teksturometryczna
PN-ISO 16305:2018-04
ISO 16305:2005
IDF 187:2005
Masło i tłuszczowe przetwory mleczne
Twardość
Analiza teksturometryczna
PB –LBF-53.00
wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019
Ser
Twardość
Analiza teksturometryczna
Specyfikacja badań własna Klienta Ser
Smarowność
Metoda z zastosowaniem stożka
PB-LBF-54.00
wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019
Przetwory topione z serów, serki do smarowania, masło i tłuszczowe przetwory mleczne
Smarowność
Metoda ekstruzji współbieżnej
PB-LBF-55.00
wyd. nr 02, z dn. 27.03.2019
Przetwory topione z serów, serki do smarowania,
Współczynnik refrakcji
Metoda refraktometryczna
ISO 1739:2006
IDF 7: 2006
Masło i tłuszczowe przetwory mleczne
Obecność zanieczyszczeń mechanicznych
Metoda specyficzna
PB-LBF-66.00
wyd. nr 01, z dn. 01.04.2019
Mleko i produkty mleczne

FORMUŁOWANIE OPINII I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ ANALIZ FIZYKOCHEMICZNYCH

Matryca Opinie i interpretacje Osoby odpowiedzialne Akredytacja
Mleko i produkty mleczarskie Formułowane na podstawie wyników badań wykonywanych metodami akredytowanymi Mgr inż. Mariusz Śliwiński
Dyrektor ds. badań

Mgr inż. Ewa Onyszek
Kierownik Techniczny Laboratorium Badań Fizykochemicznych
TAK
Formułowane na podstawie wyników badań wykonywanych z zastosowaniem metod nieakredytowanych Mgr inż. Mariusz Śliwiński
Dyrektor ds. badań

Mgr inż. Ewa Onyszek
Kierownik Techniczny Laboratorium Badań Fizykochemicznych
NIE