Laboratorium Badań Fizykochemicznych – wykaz analiz

Lp.

Badana cecha właściwość

Metoda badania

Akredytacja

1

Zawartość azotu / białka (N×6,38)

PN-EN ISO 8968-1:2014-03 ISO 8968-1:2014 IDF 20-1:2014  z wyłączeniem punktu 9.1

TAK

2

Zawartość azotu / białka (N×6,25)

PN-EN ISO 8968-1:2014-03 ISO 8968-1:2014  IDF 20-1:2014 z wyłączeniem punktu 9.1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011 r., zał. I, pkt.10

TAK

3

Zawartość azotu niebiałkowego

PN-EN ISO 8968-4:2016-06

ISO 8968-4:2016  IDF 20-4:2016

TAK

4

Zawartość azotu białkowego

PN-EN ISO 8968-4:2016-06

ISO 8968-4:2016  IDF 20-4:2016

5

Zawartość azotu białkowego (z obliczeń)

PN-EN ISO 8968-4:2016-06

ISO 8968-4:2016  IDF 20-4:2016

TAK

6

Zawartość kazeiny

ISO 17997-1:2004  IDF 29-1:2004

TAK

7

Zawartość kazeiny

ISO 17997-2:2004  IDF 29-2:2004

8

Frakcje azotowe

ISO 27871: 2011  IDF 224:2011

TAK

9

Zawartość tłuszczu w mleku

PN EN ISO 1211:2011

ISO 1211:2010  IDF 1:2010

TAK

10

Zawartość tłuszczu w produktach mleczarskich w proszku

PN-EN ISO 1736:2010

ISO 1736:2008  IDF 9:2008

TAK

11

Zawartość tłuszczu w śmietanie i śmietance

PN-EN ISO 2450:2010

SO 2450:2008  IDF 16:2008

TAK

12

Zawartość tłuszczu w serach i przetworach z serów

PN EN ISO 1735:2006

ISO 1735:2004 IDF 5:2004

TAK

13

Zawartość tłuszczu w serwatce, maślance i mleku odtłuszczonym

PN-EN ISO 7208:2010

ISO 7208:2008  IDF 22:2008

14

Zawartość suchej masy / wody w płynnych produktach mleczarskich

PN-ISO 6731:2014-11

ISO 6731:2010 IDF 21:2010

TAK

15

Zawartość suchej masy / wody w produktach mleczarskich w proszku

PB-LBF-03.00

TAK

16

Zawartość suchej masy / wody w serach i przetworach z serów

PN EN ISO 5534:2005

ISO 5534:2004 IDF 4:2004

TAK

17

Zawartość popiołu

PB-LBF-02.00

TAK

18

Zawartość laktozy (monohydrat)

PN-ISO 5765-2:2015-09

ISO 5765-2:2002 IDF 79-2:2002

TAK

19

Wskaźnik nierozpuszczalności

ADPI 916:2009

20

Zawartość pyłów

PB-LBF- 06.00

21

Zawartość tłuszczu w maśle

PN-EN ISO 17189:2005

ISO 17189:2003  IDF 194:2003

22

Zawartość suchej masy / wody w maśle

PN-EN ISO 3727-1:2004

ISO 3727-1:2001  IDF 80-1:2001

23

Zawartość suchej masy beztłuszczowej

(z obliczeń)

PB-LBF-04.00

24

Zawartość azotu niedenaturowanych białek serwatkowych – WPN

ADPI 916:2009

25

Indeks rozpuszczalności azotu (NSI)

ISO 15323:2002  IDF 173:2002

26

Zawartość chlorków / chlorku sodu w serach i przetworach z serów

PN EN ISO 5943:2007

ISO 5943:2006 IDF 88:2006

27

Zawartość chlorków / chlorku sodu w mleku i produktach mleczarskich (z wyjątkiem serów i przetworów z serów)

PB-LBF-05.00

28

Zawartość melaminy

Instrukcja producenta testu AgraQuant Melamine Sensitive Test Kit COKAQ9400

29

Zawartość chloramfenikolu

Instrukcja producenta testu AgraQuant Chloramphenicol Test Kit COKDA1100

30

Zawartość kwasów tłuszczowych nasyconych, jednonienasyconych, wielonienasyconych, trans w tłuszczu mlecznym

ISO 15885: 2002

IDF 184:2002

TAK

34

Zawartość kwasów tłuszczowych nasyconych, jednonienasyconych, wielonienasyconych, trans w tłuszczach roślinnych

PB-LBF-18.00

35

Obecność tłuszczów obcych w tłuszczu mlecznym

PN-EN ISO 17678:2011

ISO 17678:2010

36

Skuteczność homogenizacji

PN-A-86059:1975

37

Kwasowość miareczkowa napojów fermentowanych

ISO/PDTS 11869:2012

IDF/RM 11869:2012

38

Kwasowość miareczkowa produktów mleczarskich w proszku

PN-ISO 6091:2012

ISO 6091:2010 IDF 86:2010

39

Odczyn pH

PB-LBF-07.00

40

Ciężar właściwy

PB-LBF-10.00

41

Gęstość nasypowa

PN-ISO 8967:2017-08

ISO 8967:2005 IDF 134:2005

42

Zawartość kwasu mlekowego i mleczanów

PN-EN ISO 8069:2008

ISO 8069:2005 IDF 69:2005

43

Zawartość wapnia, sodu, magnezu i potasu

ISO 8070:2007  IDF 119:2007

TAK

44

Zawartość tłuszczu w suchej masie (z obliczeń)

PB-LBF-48.00

45

Zawartość soli (Nax2.5)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011 r., zał. I,pkt. 11

TAK

46

Zawartość wody w produktach mleczarskich w proszku

PN-EN ISO 5537:2006

ISO 5537:2004  IDF 26:2004

47

Zawartość kobaltu, arsenu, chromu, cynku, kadmu, miedzi, srebra, wanadu, żelaza, ołowiu, manganu, selenu, niklu

PB-LBF-63.00

48

Zawartość rtęci

PB-LBF-30.00

49

Zawartość fosforanów

PB-LBF-31.00

TAK

50

Zawartość suchej masy w mlecznych napojach fermentowanych

ISO 13580:2005

IDF 151:2005

51

Zawartość wolnego tłuszczu mlekowego

PB-LBF-34.00

52

Zawartość aflatoksyny M1

Instrukcja producenta testu AgraQuant Aflatoxin M1 Sensitive COKAQ7100

53

Wskaźnik nierozpuszczalności

PN-EN ISO 8156:2014-07

ISO 8156:2005 IDF 129:2005

TAK

54

Zawartość wolnych kwasów tłuszczowych WKT w maśle

PN-ISO 1740:2014-07

ISO 1740:2004  IDF 6:2004

TAK

55

Zawartość białek serwatkowych

(z obliczeń)

PB-LBF-43.00

TAK

56

Zawartość kwasu cytrynowego i cytrynianów

PB-LBF-45.00

57

Liczba nadtlenkowa

ISO 3976:2006  IDF 74:2006

58

Zawartość tłuszczu w mleku zagęszczonym

PN-EN ISO 1737:2010

ISO 1737:2008  IDF 13:2008

59

Zawartość suchej masy w mleku zagęszczonym

PN-ISO 6734:2014-11

ISO 6734:2010  IDF 15:2010

60

Rozkład wielkości cząstek (analiza sitowa)

GEA NIRO Analytical methods A8b

61

Zawartość azotanów NO3- i azotynów NO2-

PN EN ISO 14673-1:2004

ISO 14673-1:2004 IDF 189-1:2004

TAK

62

Zawartość cholesterolu

ISO 18252:2006  IDF 200:2006

63

Zawartość fosfatazy alkalicznej

PN-EN ISO 11816-1:2014-02

ISO 11816-1:2013  IDF 155-1:2013

64

Zawartość hydroksymetylofurfuralu (HMF)

PB-LBF-49.00

65

Zawartość kwasu linolowego (LA) omega-6, α-linolenowego (ALA) omega-3, eikozapentaenowego (EPA) omega-3, dokozaheksaenowego (DHA) omega-3

PN-ISO 23065:2012

ISO 23065:2009  IDF 211:2009

66

Alkaiczność popiołu w mleku i serwatce płynnej

PB-LBF-50.00

67

Alkaliczność popiołu w produktach mleczarskich w proszku (z wyjątkiem serwatki)

ADPI 916:2009

68

Alkaliczność popiołu w serwatce w proszku

Bulletin W-16 ADPI:2002

69

pH plazmy masła

PN-ISO 7238:2013-03

ISO 7238:2004  IDF 104:2004

70

Zawartość soli w maśle

PN-ISO 15648:2015

ISO 15648:2004  IDF 179:2004

71

Stopień dyspersji wody w maśle

PN-ISO 7586:2014-04  ISO 7586:1985

72

Higroskopijność

PB-LBF-51.00

73

Rozpraszalność

PKN-ISO/TS 17758:2017-07

ISO/TS 17758:2014  IDF/RM 87:2014

74

Zwilżalność

PKN-ISO/TS 17758:2017-07

ISO/TS 17758:2014  IDF/RM 87:2014

75

Cząstki przypalone w produktach mleczarskich w proszku (z wyjątkiem serwatki)

ADPI 916:2009

76

Cząstki przypalone w serwatce w proszku

Bulletin W-16 ADPI:2002

77

Test kawy

GEA NIRO Analytical methods A16a

78

Test kawowy

PN-ISO 15322:2017-08

ISO 15322:2005 IDF 203:2005

79

Zawartość laktozy

PN-ISO 22662:2017-06

ISO 22662:2007 IDF 198:2007

80

Aktywność wody

PB-LBF-56.00

81

Zawartość wody (metoda Karla Fischera)

PB-LBF-57.00

82

Rozkład wielkości cząstek (dyfrakcja laserowa)

PB-LBF-58.00

83

Skuteczność homogenizacji (metoda NIZO)

Metoda NIZO

84

Zawartość kwasu sorbowego i benzoesowego

ISO 9231:2008  IDF 139:2008

85

Współczynnik refrakcji

ISO 1739:2006  IDF 7: 2006

86

Gęstość właściwa

GEA NIRO Analytical methods A11a

87

Zawartość laktozy w produktach bezlaktozowych i o obniżonej zawartości laktozy

PB-LBF-60.00

TAK

88

Zawartość wolnych kwasów tłuszczowych WKT w mleku, śmietance, mleku w proszku

IDF Bulletin nr 265/1991 (BDI Method)

89

Buforowość

PB-LBF-62.00

90

Lepkość

PB-LBF-52.00

91

Zwięzłość masła

PN-ISO 16305:2018-04

ISO 16305:2005  IDF 187:2005

92

Twardość serów

PB-LBF-53.00

93

Smarowność serków i serów topionych (metoda z zastosowaniem stożka)

PB-LBF-54.00

94

Smarowność serków i serów topionych (metoda ekstruzji współbieżnej)

PB-LBF-55.00

95

Zawartość węglowodanów

(z obliczeń)

PB-LBF-64.00

96

Wartość energetyczna

(z obliczeń)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011 r., zał. XIV

97

Zanieczyszczenia mechaniczne

PB-LBF-66.00