W dniach 30-31.05.2019 r. w Laboratorium Badawczym Instytutu został przeprowadzony audyt Polskiego Centrum Akredytacji. Podczas audytu oceniano jak Laboratorium Badawcze spełnia wymagania znowelizowanego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Podczas oceny został również rozszerzony zakres akredytacji o nowe analizy. Aktualny Zakres Akredytacji oraz Certyfikat Akredytacji.