as

Dr Aleksander Surażyński został laureatem prestiżowej nagrody IDF Award przyznanej przez Międzynarodową Federację Mleczarską. Przyznanie tej prestiżowej nagrody ogłoszono 14 września 2022 roku podczas trwającego w Indiach w Delhi Światowego Szczytu Mleczarskiego. Nagroda IDF jest prestiżowym wyróżnieniem przyznawanym osobom, które wniosły znaczący wkład w rozwój mleczarstwa na świecie. Kapituła IDF Award zdecydowała, że w 2022 roku zostaną wręczone dwie nagrody,
które przyznano profesor Judith Ann Narvhus z Norwegii i dr Aleksandrowi Surażyńskiemu z Polski.
Dr inż. Aleksander Surażyński jest znanym na całym świecie ekspertem FAO z zakresu mleczarstwa,
który pełnił misje w różnych częściach świata, w tym w Chile, Kolumbii, Indiach i Suazi.
Jego prace i ekspertyzy zaowocowały licznymi publikacjami i 21 patentami. Laureat posiada tytuł doktora nauk technicznych Technologia Żywności i Mleczarstwa zdobytego w Akademii Rolniczej w Poznaniu,
jest specjalistą z zakresu Chemii Mleka, Mikrobiologii i Technologii Mleczarstwa.
W przeszłości był Prezydentem i Wiceprezydentem Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej oraz zasiadał w wielu Komitetach Stałych tej organizacji.
Od 2009 roku jest Członkiem Rady Naukowej Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego.                
(Źródło: International Dairy Federation, Press Release)