W Instytucie Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o. została opracowana i zwalidowana metodyka badania obecności RNA wirusa SARS-CoV-2 w wymazach z opakowań produktów spożywczych oraz w produktach mlecznych takich jak mleko UHT, produkty mleczne w proszku i sery. Wdrożona w Instytucie metoda ta jest zgodna z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), to znaczy wykorzystuje technikę amplifikacji kwasu nukleinowego (NAAT). Przykładem metody opartej na tej technice jest metoda RT-PCR, która jest podstawowym testem do wykrywania zakażenia COVID-19 u pacjentów. Opracowaną w Instytucie metodę RT-LAMP (ang. reverse transcription loop-mediated isothermal amplification) oparto również na metodzie stosowanej do badania materiału genetycznego SARS-CoV-2 u ludzi. W metodzie tej wykrywane są dwa geny charakterystyczne tylko dla SARS-CoV-2. Gen N, który koduje białko kolca nukleosomu oraz gen S kodujący białko powierzchniowe. Metoda wykrywa materiał genetyczny wszystkich znanych w chwili obecnej wariantów koronawirusa: brytyjskiego, południowoafrykańskiego, brazylijskiego i indyjskiego.

Przeprowadzanie  badań opakowań i produktów mlecznych w kierunku obecności kwasu nukleinowego SARS-CoV-2 ma ułatwić eksport artykułów mleczarskich w tym głównie na rynek chiński, spełniając restrykcyjne wymagania handlowe w tym zakresie, a także zwiększyć zaufanie konsumentów do bezpieczeństwa produktów mlecznych w czasie pandemii.