W dniach 03 -04 czerwca 2020 roku w Laboratorium Badawczym naszego Instytutu odbył się audyt, który przeprowadziło Polskie Centrum Akredytacji.
W związku z panującą pandemią COVID-19, ocena laboratorium została przeprowadzona jako transmisja on-line z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Zdj. Ocena w Laboratorium Badań Opakowań

Zdj. Ocena w Laboratorium Badań Mikrobiologicznych