Nakładem Wydawnictwa IZTECH ukazał się Album „Polska Nauka Przemysłowa Centra Badawczo-Rozwojowe”.  Publikacja prezentuje wkład centrów badawczo-rozwojowych w rozwój nauki przemysłowej i polskiego przemysłu. Wśród czternastu prezentowanych w albumie czołowych centrów badawczo-rozwojowych znajduje się Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o.

„Album […] stanowi przewodnik po czternastu czołowych centrach badawczo-rozwojowych w naszym kraju. Działają one w różnych branżach, od medycyny po transport. Natomiast łączy je jedna cecha – już teraz uzyskały trwałe miejsce w procesach produkcyjnych branż, które reprezentują. Mam nadzieję, że ich osiągnięcia będą inspiracją dla całego polskiego przemysłu, która pozwoli na jego szybsze unowocześnienie.”

Jadwiga Emilewicz
Minister Przedsiębiorczości i Technologii

„Nie można jeszcze uznać rozwoju centrów badawczych w polskiej gospodarce za zadowalający. Liczba przemysłowych centrów badawczo-rozwojowych w stosunku do potencjału polskiego przemysłu jest stosunkowo niewielka. Tym ważniejsze jest upowszechnienie wiedzy
o dotychczasowych osiągnięciach w tym ważnym sektorze nauki przemysłowej. Ich prezentacji,
na przykładzie 14 czołowych polskich centrów badawczo-rozwojowych, poświęcony jest w ręce Czytelnika album.”

Ryszard Pregiel
Prezes Polskiej Izby Gospodarczej
Zaawansowanych Technologii