Laboratorium Badawcze rozszerzyło zakres akredytacji o następujące analizy:

  • Oznaczanie zawartości żelaza, cynku, miedzi, chromu w mleku i produktach mlecznych metodą ICP-MS wg. ISO 21424:2018 
  • Oznaczanie zawartości rtęci, kadmu, arsenu, ołowiu w mleku i produktach mlecznych metodą ICP-MS wg. PN-EN 15763:2010
  • Oznaczanie zawartość białka, tłuszczu, laktozy, suchej masy metodą spektrometrii w podczerwieni wg. PN-ISO 9622:2015-09
  • Badanie migracji specyficznej pierwiastków (z opakowań) do 3 % kwasu octowego Ba,  Co, Cu, Fe, Li, Mn, Zn metodą ICP-MS
  • Wykrywanie RNA koronawirusa SARS-CoV-2 w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością (wymazy z powierzchni, wymazy z powierzchni opakowań) metodą amplifikacji kwasów nukleinowych RT-LAMP
  • Wykrywanie RNA koronawirusa SARS-CoV-2 w produktach mlecznych (mleko UHT, produkty mleczarskie w proszku, sery) metodą amplifikacji kwasów nukleinowych RT-LAMP