Laboratorium Badań Mikrobiologicznych – Pracownia Badań Molekularnych i Alergenów

Lp.

Badana cecha właściwość

Metoda badania

Akredytacja

1

Oznaczenie jakościowe GMO

PB-LBM-29.00 wyd. nr 01,
z dnia 04.07.2017

Nie

2

Oznaczenie ilościowe GMO

PB-LBM-30.00 wyd. nr 01,
z dnia 04.07.2017

Nie